dimecres, 5 de febrer de 2014

Posicionament del SEPC davant la Trobada Catalana d’Estudiants

Els següents dies 14 i 15 de febrer es celebrarà la Trobada Catalana d’Estudiants -des d’ara, TCE- a la Facultat de Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La TCE és fruit d’un procés de debat dins de la Plataforma Universitària en Defensa de la Universitat Pública però que s’ha volgut extrapolar a la resta del Moviment Estudiantil d’àmbit català per tal de crear un espai on totes les estudiants organitzades puguin debatre quines línies estratègiques han de marcar la seva acció política a curt i mitjà termini.
Des del SEPC participarem activament d’aquest espai i animem a la resta de l’estudiantat a fer-ho. Trobem necessari que aquest espai permeti tenir un debat profund, en clau de continguts i en clau estratègica, que permeti analitzar de manera realista la situació actual del Moviment Estudiantil dels Països Catalans per tal de traçar de quina manera arribarem a conquerir l’educació que volem. Com bé remarca el manifest de la TCE el moviment estudiantil porta anys de lluita contra l’actual sistema educatiu, que des de fa temps precaritza de manera progressiva i creixent l’educació. Veiem aquesta trobada com la possibilitat d’enfortir un Moviment Estudiantil que resta afeblit per les derrotes que porta a l’esquena i que té davant seu un context totalment diferent al que hi havia hagut fins ara.
Entenem que és imprescindible tenir en compte el context a l’hora de traçar qualsevol aposta estratègica o definir qualsevol reivindicació: la lluita pel canvi social i pel canvi de model educatiu no és ni pot ser aliena al seu entorn; sinó que en aquest es defineix i redefineix segons el què es consideri més adient. La situació en què els Països Catalans es troben actualment, tant en clau social com en clau nacional és excepcional. Les conseqüències i contradiccions de la crisi sistèmica que vivim cada cop són més agudes, alhora que també són més grans les contradiccions de l’Estat espanyol (i francès) quan es posiciona davant la proposta de data i pregunta de consulta de la CAC.
Els múltiples escenaris possibles que puguin resultar de la combinació d’aquests dos factors s’han de tenir en compte si es vol traçar una estratègia clara, que connecti amb el seu entorn i el seu context i que per tant tingui aspiracions de guanyar quelcom tangible.
Finalment, animem a les estudiants d’arreu de tots els territoris dels Països Catalans a assistir a la TCE. Aquesta Trobada només serà fructífera si hi ha representació de tot el país per tal de poder articular un Moviment Estudiantil capaç de respondre com a classe però també com a poble. No podem obviar que hi ha unes opressions que són comunes i que aquestes defineixen el nostre marc natural de lluita: els Països Catalans. Entenem que tota articulació d’un Moviment Estudiantil fora d’aquest marc de lluita ha d’ésser fet en clau internacionalista, com fa la plataforma 11×12.
El SEPC, per tant, instem a tothom a participar-hi. Només un debat profund, tenint en compte els arguments mencionats anteriorment, i amb una forta participació estudiantil ens permetrà dissenyar una estratègia que condueixi el Moviment Estudiantil cap a uns objectius clars a guanyar.
 tce4
Podeu trobar més informació de la Trobada Catalana d’estudiants AQUÍ.
.
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
5 de febrer de 2014