dissabte, 1 de febrer de 2014

Desobediència contra l’ofensiva espanyolista

Ahir vam poder veure nou atac contra la llengua catalana i el model d’immersió lingüística a la Comunitat Autònoma de Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va decretar una nova resolució que, per primer cop, fixa el nombre d’hores en les que s’haurà d’impartir classe en castellà en un 25% si un sol alumne ho demana. A més a més de l’assignatura de llengua castellana, s’haurà d’impartir una altra assignatura troncal en castellà.
Aquesta nova resolució és fruit de la petició de cinc famílies perquè els fills siguin escolaritzats en castellà. La resolució, a més a més, no va destinada a la Generalitat sinó als directors dels cinc centres educatius on estudien els fills de les famílies demandants.
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans entenem aquesta mesura com la darrera ofensiva contra la llengua i cultura catalana, i li veiem un clar objectiu polític. Aquest nou atac forma part de l’estratègia espanyolitzadora de les elits de l’Estat espanyol per eliminar i assassinar una llengua, la llengua del nostre poble. Hem pogut veure en els últims temps altres atacs que han intentat ofegar el català i la cultura catalana a la resta dels Països Catalans: l’eliminació de línies en català al País Valencià, el sistema trilingüista impulsat pel govern balear, la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament, el tancament del Canal 9, la Llei de Símbols, la denominació del català de la Franja com a LAPAO, etc.
Davant de tots aquests atacs que podem veure arreu dels Països Catalans, el SEPC entenem que l’única via per fer-los front és la desobediència. Desobediència popular i desobediència institucional contra una legislació que cada cop ens ofega més com a poble. És l’hora de construir un marc educatiu propi dels Països Catalans, amb un ensenyament català tant en llengua com en contingut i amb el català com a única llengua vehicular.

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
1 de febrer de 2014