dissabte, 23 de febrer de 2013

Vaga estudiantil 27 i 28 de febrer

En el Ple del Consell de l’Estudiantat del 13 de febrer es va aprovar recolzar la convocatòria de vaga estudiantil per als propers dimecres 27 i dijous 28 de febrer, assumint-ne la convocatòria de 48h a la nostra universitat. El Consell de l’Estudiantat considera que la vaga estudiantil és la millor eina que tenim els estudiants per fer front a l’avantprojecte de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l’Educació (LOMQE), considerant que constitueix un dels atacs més greus que ha rebut l’educació, dotant-la d’un caràcter elitista i segregador, distingint als alumnes que tinguen “més possibilitats”, dirigits a la universitat, i altres “amb menys potencial”, condemnats a ésser mà d’obra desvaloritzada, segons el seu poder adquisitiu. Ens sobren els motius:

-La LOMQE crea dos modalitats de 4t d’ESO: la primera dirigida a la universitat, la segona dirigida a la FP dual.

-Creació d’una FP dual que permetrà cursar fins un 85% de les hores en empreses, aportant mà d’obra precària seguint el model alemany.

-La LOMQE minoritza les llengües cooficials de l’Estat, catalogant-les com a matèries optatives.

-La LOMQE establirà rànquings entre centres, generant instituts de primera categoria i instituts de segona.

A més a més, els estudiants ens veiem especialment afectats per les contínues retallades dels nostres dirigents, els quals pretenen carregar sobre la nostra classe la seua crisi econòmica:

-33% de pujada de les taxes univesitàries al País Valencià.

-Retallades de 12 milions d’euros a l’UJI.

-Supressió de les beques d’intercanvi Sèneca per estudiar a altres universitats de l’Estat.

-Supressió de les beques ME per estudiar a l’estranger.

També volem aprofitar aquestes jornades de vaga per lamentar l’activitat del Rectorat, claudicant davant l’atac a la universitat pública, aplicant les retallades i permetent la repressió de la lluita estudiantil.

Des del Consell de l’Estudiantat de l’UJI vos cridem a lluitar per l’educació de tots i totes, per l’educació pública, defensar els nostres drets és una obligació moral.


EL POBLE DEFENSA LA PÚBLICA!
PER UNA NOVA EDUCACIÓ AL SERVEI DEL POBLE!