dimecres, 12 de novembre de 2014

(UV-EG) De la protesta a la proposta!

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) va presentar la setmana passada la seua candidatura per les eleccionsorganitzades per la Universitat de València en les quals s’elegiran els representants de l’alumnat a la junta de les facultats i al claustre universitari. La proposta del nostre sindicat, com és habitual, vé caracteritzada per demandes d’una universitat en la qual s’impartisquen les classes en català, sense empreses, amb una educació lliure de plans mercantilitzadors com són Bolonya o el 3 + 2 i amb una educació i taxes que siguen accessibles a tot el poble treballador.
 A continuació us deixem amb el programa SEPC eleccions Claustre i junta 2014-2015.

DE LA PROTESTA A LA PROPOSTA

Defensar un model educatiu no sexista

 • 10655211_895649307113940_8065788784607711939_oTreballar per crear i difondre un protocol útil per eradicar les actituds sexistes per part de tota la comunitat universitària. Són moltes les actituds sexistes que diàriament es donen a les aules per una part del professorat i alumnat. Des del SEPC entenem que cal crear un protocol que ajude a identificar, denunciar i castigar aquests comportaments.
 • Treballar per visibilitzar el paper de les dones en la comunitat científica i educativa. Les dones han jugat i juguen un paper molt important en la història, investigació i docència. És per això que creiem que cal donar una perspectiva de gènere al temari que s’explica, s’estudia, s’ensenya i s’aprén. I això s’ha de fer incloent el paper que han experimentat les dones al llarg de la història, com a camperoles, artesanes, mercaderes, monges, reines, escriptores, científiques, investigadores, professores, mestres, historiadores, esportistes, metgesses i moltíssimes més.
 • Treballar perquè la Universitat desenvolupe programes de conciliació per tal que les mares i pares puguen compaginar estudis i vida familiar. A causa dels rols patriarcals les dones reben una sobrecarrega al seu lloc de treball o estudi, el treball familiar i de cura. És per això que entenem que la universitat ha de garantir que mares i pares puguen compaginar la cura dels fills amb l’educació universitària, creant, per exemple, escoles bressol a la universitat.
 • Treballar per visibilitzar les diferents identitats sexuals i de gènere. També ve del patriarcat el fet que totes les persones ens trobem encasellades en uns rols i identitats contraposades (home/dona, heterosexual/homosexual/bisexual). Des del SEPC entenem que la universitat ha de llançar campanyes que ajuden a eliminar aquestes concepcions i ajuden a normalitzar la situació de les alumnes transsexuals.
 • Treballar perquè la Universitat amplie els programes de difusió i reivindicació de les diades lligades l’alliberament sexual i de gènere. La universitat ha de treballar i ajudar a difondre les diades per l’alliberament sexual i de gènere, com són el 8 de Març (dia de la dona treballadora), el 25 de Novembre (contra la violència masclista) o el 28 de Juny (dia per l’alliberament LGTBI).

Defensar l’ensenyament en la nostra llengua

 • 10505054_895648383780699_4895527681062025565_o

  Treballar per assegurar la docència i el material d’estudi en català d’aquelles que ho hagen sol·licitat. La universitat disposa de mecanismes per a assegurar el compliment d’aquestes normes, però des del SEPC entenem que són insuficients. La universitat ha de difondre aquests programes per tal de controlar aquesta situació i fomentar les denúncies. Així mateix, ha d’aplicar les corresponents penalitzacions a qui no ho complisca.
 • Treballar per eliminar la discriminació lingüística en els grups i horaris. Es dóna la situació que quan sols hi ha un grup per curs aquest és en castellà, que els grups en català solen ser per la vesprada i que els grups mixtes acaben sent també en castellà. Per això el SEPC proposarà que quan hi haja un sol grup siga en català, que els grups de matí siguen en català i que s’eliminen els grups mixtes.
 • Treballar per augmentar campanyes de conscienciació i matrícula. A pesar de l’esforç que es fa per promoure la matriculació en català, aquesta sempre es reduïda. Per això entenem que cal augmentar aquestes campanyes i donar beneficis a la matriculació en català.
 • Treballar per garantir un ús correcte de la llengua en les diferents disciplines. Des del SEPC entenem que cal exigir al professorat el domini correcte de la llengua, sobretot en els termes científics i tècnics, per a així poder rebre la docència en un català normatiu i adequat.
 • Treballar per aplicar i aprofundir en el pla d’augment del català a l’ensenyament. La universitat té un pla per a que el 2020 el 50% de la docència siga en català. Aquest pla està aplicant-se molt lentament i des del SEPC entenem que és insuficient. Per això treballarem per a que es complisca i s’amplie.

Defensar l’accés universal a l’ensenyament universitari

 • 1512004_895648417114029_7551059489081599432_oTreballar per la reducció de taxes i la gratuïtat de l’educació universitària. L’elevat cost de les matricules universitàries ha deixat 50.000 persones a l’estat espanyol sense poder accedir a la universitat. Per a garantir la igualtat d’accés a totes les persones, el SEPC entén que l’ensenyament universitari deuria ser gratuït. A curt termini treballarem per la reducció de les taxes actuals.
 • Treballar per l’augment de les beques. Les beques garanteixen que qualsevol persona sense importar la seua capacitat econòmica puga estudiar. Per això el SEPC treballarà per l’augment de les beques pròpies de la universitat i la reclamació de més beques a l’estat i generalitat.
 • Treballar per fer fora a les empreses privades. El finançament de la universitat a través dels capitals externs fa que aquesta depenga de les empreses que fan negoci de l’ensenyament de tots, perdent la capacitat de decisió en molts aspectes, fins i tot el curricular. Es per això que el SEPC treballarà per eliminar o reduir els convenis amb grans empreses privades.
 • Treballar per l’abaratiment i millora del transport. Totes les estudiants i treballadores que viuen apartades dels campus universitaris han d’utilitzar el transport públic, assumint elles mateixes les despeses que genera. Per això proposem que la universitat subscriga convenis amb les empreses de transport per a abaratir el preu per a estudiants i treballadores de la UV.
 • Treballar per la gratuïtat del B1. Malgrat la nostra disconformitat amb què el B1 siga obligatori per a poder cursar un màster o obtindre  el títol de grau, proposem que la universitat oferisca gratuïtament l’accés a les proves de nivell certificades per a obtenir aquest títol.

Defensar un ensenyament de qualitat

 • Treballar per unes bones condicions a les aules. 10683460_895648597114011_3984341079753796747_oMoltes titulacions veuen les seues aules massificades per la falta de grups i l’elevat nombre de matriculades. Des del SEPC treballarem per a que hi haja una major oferta de grups i que aquests siguen més reduïts.
 • Treballar per millorar les infraestructures. En molts casos les actuals infraestructures com laboratoris, aules o biblioteques de la universitat es veuen desbordades o inactualitzades. El SEPC treballarà per que les instal·lacions de la universitat s’adeqüen a les necessitats de l’estudiantat.
 • Treballar per millorar els serveis externs a la universitat. Els serveis de reprografies i cafeteries depenen de concessions a empreses privades que a canvi de subvencions haurien d’oferir preus més barats. A més de no complir aquests acords, les empreses contracten a les treballadores en condicions precàries. Des del SEPC treballarem per revisar les condicions de les concessions i apostar per un model gestionat per la universitat que done treball a l’estudiantat.
 • Treballar per la introducció de temaris plurals i multidisciplinaris. Des del SEPC entenem que els plans d’estudis han de fomentar el pensament crític de les estudiants. Per això treballarem a les CAT en la preparació d’aquests.
 • Treballar per una formació alternativa. Els plans d’estudis dels graus no arriben a cobrir tot el que deurien en moltes titulacions, sobretot després de les reestructuracions en l’adaptació a grau. Per això entenem que la universitat ha d’oferir formació alternativa i complementària a la que es dóna a les aules.
Defensar una Universitat del poble i per al poble!
 • 10468128_895648703780667_1930644186309101051_o
  Treballar per augmentar la representació de les estudiants als òrgans. Les estudiants representem la gran majoria de la comunitat educativa, mentre que solament comptem un 27% al claustre i juntes. El SEPC treballarà per augmentar aquest percentatge i per que aquests òrgans de govern siguen realment democràtics.
 • Treballar per l’eliminació del consell social. El consell social es un òrgan format per directius de grans empreses que financen la universitat, persones designades per les institucions i membres del rectorat. Aquest és l’òrgan que més poder de decisió té de la UV, eliminant així tota democràcia interna. Aquest òrgan és el que aprofiten generalitat i empreses per a imposar decisions a la universitat. Per això creiem que ha de ser eliminat.
 • Treballar per augmentar les funcions i pressupostos de les ADR. Les assemblees de representants de les facultats són els òrgans democràtics en què les estudiants ens organitzem per realitzar la tasca d’ajuda i reivindicació estudiantil. Per això creiem que han de tindre més funcions i pressupostos.
 • Treballar per la celebració de referèndums vinculants. Des del SEPC entenem que la universitat he de sotmetre a consulta vinculant les decisions importants que prenga, i en especial, l’aplicació de plans estatals i europeus com es el pla Bolonya o el pla 3+2, que afecten directament a les estudiants.
 • Treballar per fomentar l’autoorganització de les estudiants. Les estudiants organitzades en sindicats, associacions o grups són aquelles que mouen la universitat. Per això creiem que la UV ha de impulsar l’associacionisme estudiantil i dotar-lo de més espais i finançament.
10469292_895646503780887_8006659169993888695_o
Perquè hem de crear alternatives i, a més, hem d’eixir al carrer per fer front a les polítiques que ens oprimeixen com a classe, génere i poble!
Treballarem per construir un ensenyament plenament públic, sense sexisme a les aules, per educació del poble i per al poble, i que aquest siga de qualitat!
Seguirem lluitant al carrer i a la universitat!