dijous, 26 de juny de 2014

DAVANT LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE PERMANÈNCIA I PROGRÉS

Benvolguts companys, benvolgudes companyes

Des del Front d'Estudiants per la Universitat Pública ens plau comunicar-vos la xicoteta victòria aconseguida i que estat fruit d'una efectiva síntesi entre lluita institucional i pressió a nivell de carrer: el canvi de l'actual Normativa de Permanència i Progrés (NPP).

Aquesta setmana s'ha confirmat la modificació de la NPP després de mesos d'intenses negociacions als despatxos. Tanmateix la resolució més favorable als interessos de l'estudiant s'ha produït quan el FEUP ha decidit combinar les negociacions oficials i la pressió “des de baix”, en aquest cas a través d'un concentració i de l'ocupació que hem realitzat. Açò ens ha confirmat en els nostres principis, en la certesa de què és a través d'aquest síntesi entre la gestió institucional i la mobilització com podem defensar els interessos de l'estudiantat i assolir millores immediates i palpables.

La nostra oposició a la NPP ha estat sempre frontal, doncs consideràvem que es tractava d'una expressió clara del procés mercantilitzador de la Universitat encentat amb l'aplicació de les directrius establertes en l'Estratègia Universitat 2015 i que el moviment estudiantil més compromès ha denunciat des del cicle de lluites contra Bolonya. Tanmateix l'actual equip rectoral de la nostra universitat, orientat a establir un model d'universitat-empresa, n'havia fet una aposta personal malgrat les contínues denúncies. Al preàmbul de la NPP s'hi recull de forma explícita l'objectiu: la “racionalització” de l'ús dels béns públics, aplicant criteris de productivitat i eficiència. Uns criteris que estableixen si una corporació és rentable o no en funció dels costos i temps de producció, establint així una perversa analogia entre estudiants i mercaderies. Criteris propis d'una cadena de muntatge s'apliquen així a una institució que hauria de garantir un dret inalienable: el dret a l'educació.

L'equip rectoral primer dividí la NPP en dues part: per una banda una Normativa de Permanència i, per l'altra, una de Progrés. La primera estableix els criteris de matriculació i rendiment. Entre els canvis que hem aconseguit considerem el més important la no expulsió d'alumnes que incomplisquen el mínim de crèdits aprovats en un curs acadèmic. Aquests, en tot cas, passaran a ser considerats estudiants a temps parcial, modalitat creada per a l'estudiantat que – per motius laborals, familiars, personals o d'altres tipus- no pot cursar una carrera o realitzar estudis a temps complet, tot establint un mínim de crèdits per període lectiu inferior al de l'estudiantat que sí pot. Fins ara a la nostra universitat, i en base a l'antiga NPP, s'havia procedit expulsant l'alumne/a per un període de dos anys.

La Normativa de Progrés, en canvi, establia l'obligatorietat de matrícula en les assignatures no superades. Aquestes assignatures suspeses amb la contrareforma de les taxes s'encariren de forma exorbitant assolint quanties impossibles d'assumir en molts casos. Una assignatura podia arribar a suposar una despesa de 700 euros. Sense voler assumir la responsabilitat de posicionar-se clarament sobre la qüestió, l'equip rectoral va decidir que cada facultat adoptés una normativa pròpia, generant així la possibilitat de què s'establís un greuge comparatiu entre l'estudiantat de les distintes facultats i, per tant, minar la igualtat de drets i deures dels i les estudiants independentment d'allò que estiguen cursant (disposició recollida a l'Estatut de l'Estudiant).

Després de la convocatòria d'acampada per part del FEUP, i el nostre posicionament en contra d'aquestes maniobres del rectorat, les Juntes de Centre de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i la de Salut decidiren no adoptar una normativa de progrés pròpia. En la de Jurídiques i Econòmiques es decidí aplaçar la decisió sense fixar un data concreta i a L'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que apostava per l'aprovació d'una Normativa de Progrés més severa que l'existent fins ara, la Junta de Centre, després d'haver-hi traslladat l'acampada i haver escoltat els membres del FEUP presents a la reunió de dit organisme, decidí finalment adoptar un quadre d'incompatibilitats en lloc de l'obligatorietat de matrícula.

Ans al contrari de la resta d'associacions, que realitzaven un ús oportunista i electoralista de la reivindicació de canvi de l'actual NPP, el FEUP l'ha mantinguda i ha lluitat des de l'inici del curs per un canvi efectiu favorable a l'estudiantat. Aquesta normativa amenaçava el dret a l'educació i ja havia afectat a 400 companys i companyes, arribant a expulsar-ne 60. El FEUP teníem, per tant, 400 motius per lluitar i així ho hem fet des del principi i ho hem seguit fent després de les eleccions. Ara podem celebrar aquesta xicotet victòria, sens dubte un triomf més en la defensa d'una educació pública i del dret a estudiar.

Des del Front d'Estudiants per la Universitat Publica som conscients que aquesta xicotet victòria, que millora les garanties de permanència a la nostra universitat, ajuda a l'estudiant que no podia assumir l'elevat cost de matrícula i els criteris de permanència establerts per la NPP existent fins ara. L'experiència d'aquesta lluita que ha aconseguit millorar les condicions immediates de l'estudiantat ens confirma que aquest és el camí que hem de seguir si volem una universitat pública, gratuïtat i de qualitat per tothom, ajuda'ns a aconseguir-ho!