dijous, 26 de desembre de 2013

[Resum] Anàlisi i posicionaments del SEPC davant la proposta de data i pregunta del referèndum d’autodeterminació de la CAC

[Aquesta entrada és un resum de l'anàlisi complet de l'escenari que s'obre amb la proposta de data i pregunta del referèndum d'autodeterminació de la CAC que podeu trobar AQUÍ].
El  Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, com un dels tants agents en lluita per la plena sobirania i llibertat política, social i de gènere del nostre País, en primer lloc, entenem que l’escenari en el qual ens col·loca l’anunci de la proposta de data i pregunta del referèndum d’autodeterminació de la Comunitat Autònoma de Catalunya és únic i excepcional, i per tant, no podem  restar passives ni callades en aquest procés de ruptura democràtica, d’autoafirmació del poble català com a subjecte polític propi i de confrontació amb l’Estat espanyol i les elits autonòmiques. 

La mobilització popular com a motor de la ruptura democràtica

 •  Ha sigut el poble organitzat el què ha forçat el procés de confrontació amb l’Estat espanyol.
 • El garant de l’avenç d’aquest procés ha estat la mobilització i l’organització popular.
 • Considerem que el procés sobiranista és la forma en la que les classes populars de la Comunitat Autònoma de Catalunya estan construïnt la batalla pel canvi social, polític i econòmic.

L’anunci del referèndum. Avenços, incerteses i contradiccions

 •  La proposta de data i pregunta obre un escenari de confrontació històric amb l’Estat espanyol.
 • Aquest moment que vivim és resultat de la mobilització popular. En cap cas neix d’una voluntat política dels partits que intenten liderar el procés que viu la CAC: CiU i, en menor mesura, ERC.
 • El mecanisme de doble-pregunta no respon a la demanda d’una única pregunta amb resposta binària per part de la societat civil organitzada.
 • La doble-pregunta obre la porta a múltiples interpretacions. Genera incertesa i inestabilitat.
 • La CAC conforma una part d’un tot com és el territori dels Països Catalans, i per tant, el camí es l’alliberament sencer del nostre territori.

La possible prohibició del referèndum 

 • Les probabilitats que l’Estat espanyol permeti la realització del referèndum són escasses.
 • La via que ha reclamat el poble català organitzat és el referèndum. Cal lluitar per la realització del referèndum abans d’optar d’entrada per altres vies
 • Els interessos partitocràtics comencen a aflorar i això s’aguditzarà a mesura que avanci el procés. 
 • En cas de materialitzar-se la prohibició, caldrà desobeir massivament i realitzar igualment el referèndum

El doble sí, única resposta al servei de les estudiants dels Països Catalans 

 • La lluita per la independència ha de respondre als interessos de classe de les estudiants i el poble treballador català 
 • Només l’obertura d’un procés constituent arreu dels Països Catalans ens permetrà conquerir l’educació que volem, trencant amb tota oligarquia estatal però també autonòmica
 • Sense renunciar a la reformulació d’una pregunta binària, apostem per un doble sí a la pregunta proposada en cas de ser la definitiva per ser l’única resposta que respòn als interessos del poble treballador de la CAC

El paper de les estudiants catalanes en aquest procés

 •  Les estudiants hem de ser una part activa del moviment popular per la independència.
 • Només amb la via d’un procés de ruptura independentista podrem construir una educació al servei de les classes populars.
 • Que el moviment estudiantil ha de portar el debat sobre la independència als centres educatius per tal de poder defensar els nostre model d’educació per a un nou Estat català.
 • Cal que les estudiants dels Països Catalans ens dotem de tots els mitjans necessaris per estar  preparades per a un escenari de confrontació i desobediència a l’Estat espanyol. 

El procés d’independència: ruptura i empoderament popular 

En base a totes les qüestions que hem exposat amb anterioritat, i fruït del debat de les militants de la nostra organització, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans manifestem que:
 • L’exercici de la sobirania d’una part del poble català ens farà avançar en el camí de l’obtenció d’una educació del poble i pel poble. El doble sí és la única resposta a la proposta de doble-pregunta que ens permet caminar a la construcció de l’educació que volem: pública, popular, antipatriarcal, catalana i de qualitat.
 • Seguirem apostant per la desobediència davant les imposicions que ens venen donades des del Govern espanyol i des de les elits, tant espanyoles com catalanes. En aquest sentit apostarem per desobeir a les prohibicions de realitzar el referèndum que puguin venir des de l’Estat espanyol. Apostarem per la moblització popular com l’única via possible per forçar la realització d’aquest.
 • Recolzar el referèndum de la CAC no suposa en cap cas renunciar a la territorialitat completa dels Països Catalans. El poble català és un subjecte polític únic que transgredeix fronteres autonòmiques i estatals. En conseqüència, seguirem apostant per la construcció d’un marc educatiu únic per tot el territori que els comprenen.
 • De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, continuarem assentant les bases i construïnt trinxeres de lluita popular arreu dels Països Catalans que eixamplin el recolzament del dret a decidir al nostre país. El moviment estudiantil no és i no ha de ser aliè a la lluita per l’obertura d’un procés constituent que serveixi d’empoderament popular i estudiantil fins construir una societat que serveixi als seus interessos com a estudiants i com a classe.