dimarts, 7 de juny de 2011

El SEPC davant l'anunci del Conseller Font de Mora de suprimir les línies en valencià


Després de tants anys imposant una fractura social amb la dualització lingüística del sistema educatiu valencià, el Conseller d'Educació en funcions, Alejandro Font de Mora, ha anunciat que la seua Conselleria ha elaborat l'esborrany d'un decret que establirà als centres educatius valencians una línia lingüística única i, enarborant un fals plurilingüisme, suprimirà les línies en valencià (Programa d'Ensenyament en Valencià i Programa d'Immersió Lingüística), que són les que obtenen millors resultats en l'aprenentatge de les dues llengües cooficials segons els informes de la mateixa Conselleria d'Educació.

Aquest decret no suposarà en realitat un avanç cap al plurilingüisme, sinó un retrocés, atés que eliminarà les línies en valencià, que són les úniques que doten els estudiants de competències per a desenvolupar-se socialment en valencià, a més d'un bon coneixement del castellà. Així han estat avaluades amb criteris pedagògics, a diferència del nou sistema que vol implantar Font de Mora, el qual no garantirà que els estudiants dominen més llengües que el castellà, amb sols un mínim de 33% de classes en valencià. La Conselleria d'Educació vol passar definitivament, doncs, de la política segregacionista de la dualització lingüística a una política improvisada que arraconarà el valencià en l'ensenyament aprofitant la reducció de l'oferta docent, en lloc d'apostar per un sistema educatiu que de veritat avance en el plurilingüisme. Només així es podria parlar d'un ensenyament de qualitat.

Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, volem construir un marc educatiu català establint un sistema d'immersió lingüística que, amb el valencià com a llengua vehicular, trenque la dualització escolar existent al País Valencià, però que aconseguisca que el domini efectiu del valencià, a més del domini del castellà i d'altres idiomes, es faça extensiu a la totalitat dels estudiants valencians, amb una finalitat integradora socialment que els assegure oportunitats de futur.

Així mateix, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans exigeix:
El posicionament ferm i contundent de rebuig a aquest sistema, així com a la reducció de l'oferta docent, per part de totes les autoritats i institucions públiques dels Països Catalans.
La retirada de l'esborrany del decret i de les retallades, així com la dimissió del Conseller Font de Mora.
L'abandó de la política espanyola de menyspreu a la nostra llengua, que és el valencià. Així doncs, és necessari el requisit lingüístic del professorat per evitar l'incompliment sistemàtic que actualment es fa de les línies en valencià en molts centres.
El desplegament de polítiques que aposten decididament per la cohesió social i pel coneixement tant del valencià com d'altres llengües, amb el valencià com a llengua vehicular.

Per últim, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans fa una crida a la societat catalana a participar de totes les mobilitzacions en oposició al sistema de Font de Mora i d’avenç cap a la consecució d’un marc educatiu català, a les quals donem el nostre suport.

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
València, 31 de maig de 2011