divendres, 24 de juny de 2011

El SEPC davant la pujada del preu del crèdit a les universitats

El Consell Interuniversitari de Catalunya debatrà la setmana vinent una proposta de la Secretaria d'Universitats i Recerca sobre variacions en el preu públic de les titulacions universitàries. Les mesures es concreten en una pujada del preu del crèdit matriculat al grau del 7,6% (l'equivalent a l'increment del 3,6 de l'IPC més els quatre punts extraordinaris que permet la llei), l'augment del coeficient de ponderació per les terceres i quartes matriculacions i la creació d'unes beques pròpies de la Generalitat a partir d'una quarta part dels ingressos obtinguts amb els quatre punts extraordinaris i que es destinaran a garantir l'equitat social i premiar el mèrit acadèmic.

Totes aquestes mesures, que han estat beneïdes pels rectors, s'han determinat sota un afany de recaptació després dels incompliments financers de la Generalitat (gairebé 300M d'€ acumulats el 2010) ) vers les tresoreries de les universitats catalanes. Tanmateix ni de bon tros s'eixugarà el dèficit acumulat de les universitats, oimés després de l'anunci d'una severa retallada pressupostària del 15% en Universitats i Recerca.

Els estudiants per sufragar les despeses de matriculació abans disposaven de tres vies de finançament: rendes per treball, beques públiques i suport familiar. La primera va quedar avortada des d'ençà de la implementació de l'avaluació continuada i l'estudiant a temps complet, la segona té una cobertura irrisòria i una quantia deficient respecte la mitja europea; per tant el govern de la Comunitat Autonòmica de Catalunya aposta per incrementar la carrega econòmica de les famílies en educació superior. Aquest model és profundament contrari al principi d'equitat, ja que la capacitat econòmica de les famílies és de les més polaritzades d'Europa.

Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), organització majoritària als claustres de les universitats catalanes, volem manifestar les següents consideracions:
  • L'increment de les càrregues econòmiques pel finançament d'estudis superiors en un context de davallada de la renda familiar generarà una forta barrera d'accés als mateixos que perjudicarà especialment les famílies treballadores i l'emancipació juvenil.
  • La proposta de beques de correcció de les desigualtats és clarament insuficient i donada una estructura econòmica on una quarta part és economia submergida, l'assignació de les mateixes sovint és injusta. A l'ensems el mèrit acadèmic generalment l'assoleixen estudiants amb rendes familiars elevades i ja està recompensat per la qualificació.
  • L'enduriment de les terceres i quartes matriculacions s'hauria de flexibilitzar per pal·liar els efectes de les asimetries entre branques de coneixement, nombre de convocatòries i possibilitat d'avaluació única que existeix entre titulacions a les diferents universitats catalanes.
  • S'està avançant cap a un model social liberal, propi dels Estats Units i la Gran Bretanya, amb molta eficiència, però sense gaire equitat. Tanmateix no hi ha equiparació amb els nivells de despesa en educació (3,8%) o recerca i desenvolupament (1,6%) d'aquests països.

Exposades aquestes conclusions el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans exigim:
  • La congelació del preu del crèdit i les taxes universitàries fins la recuperació de la renda familiar.
  • La convergència amb la mitjana europea de despesa pública en educació (5,1%) i l'assoliment del mínim exigit d'inversió en recerca i desenvolupament a l'Agenda de Lisboa (3%) per acabar amb l'ofec financer de les universitats catalanes i establir unes beques-salari suficients i generoses.
  • La flexibilització del règim de matrícula per adequar-lo a les capacitats i necessitats de cada estudiant, alliberant-lo del llindar de nombre de crèdits mínims per curs acadèmic.


Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
Barcelona, 22 de juny de 2011