diumenge, 21 de novembre de 2010

No al Grau de Dret ni al Màster d'Advocacia

Davant la imminent entrada en vigor de la llei 34/2006 sobre l'accés a les professions d'advocacia i procura dels tribunals, des del nucli del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de la Facultat de Dret de la Universitat de València, volem manifestar:
Que aquesta llei regula l'accés a l'advocacia i la procura amb vista a l'entrada en vigor del nou sistema de graus i que el fet que s'amplie als estudiants de Llicenciatura només respon a amagar una realitat, els graus no serveixen de res i la Llicenciatura només és homologable a un grau i un postgrau.
El grau de Dret ha d'atorgar les mateixes competències que donava l'antiga Llicenciatura i no ha de fer falta cap avaluació posterior ni cap postgrau, a més la formació pràctica ha de formar part dels estudis del Grau i aquestos han d'estar tutelats per la Facultat de Dret.
L'afany lucratiu de les diverses administracions que entren en joc en aquest postgrau i les guerres internes que continuen mantenint ens fa pensar que l'únic que els interessa d'aquest sistema és el monopoli d'estos estudis amb l'única intenció de guanyar diners, prova d'això és que encara no s'han posat d'acord per establir les competències de l'examen avaluador i ni tant sols s'ha aprovat el Reglament que desenvolupe la llei, a més a més, aquest postgrau és només l'avantsala d'un desplegament de diversos postgraus per a regular l'accés a totes les professions jurídiques com el que s'està estudiant per regular l'accés a l'advocacia.
Per tant els actuals estudiants del Pla d'estudis de la Llicenciatura de Dret som víctimes d'aquesta reforma que respon únicament als interessos mercantilistes i en aquest cas també corporativistes dels Col·legis professionals.
És per això que demanem:
1- Que s'amplie la “vacatio legis” a tots aquells estudiants que han cursat la Llicenciatura en Dret.
2- Que es realitze un nou Pla d'Estudis de Dret, perquè aquest ha de capacitar per a les mateixes competències que la Llicenciatura i els actuals graus no ho fan.
3- Conseqüentment demanem la derogació d'aquesta llei i l’eliminació de qualsevol examen posterior.
Els estudiants no som mercaderia i no hem de pagar la seua crisis. No ens deixarem condemnar dues vegades a pagar per uns estudis que no ens aportaran res de nou, ni a ser dues vegades avaluats per uns mateixos estudis. Non bis in idem!
No a la passantia, no al màster d'advocacia i procura, no al Grau de Dret. En defensa dels estudis de Dret, organitzem la resposta, construïm l'alternativa!