dissabte, 8 de maig de 2010

Eleccions

El 20 de Maig son eleccions al Consell d’Estudiants i el SEPC com a referent estudiantil volem bastir una alternativa real per damunt dels valors de mercat. Per això veiem que davant de les organitzacions possibilistes que existeixen en la universitat, que el que fan és fer-li el joc als interessos privatitzadors o simplement utilitzar els seus càrrecs com una eina de promoció política i personal. Per això apostem per una universitat Pública, Popular, de Qualitat, Antipatriarcal i en Català. Per aixó sempre ens voras fent actes independentment de si venen eleccions o la setmana de benvinguda, per això NO IMPORTA QUI SOM, SINÓ EL QUE FEM.

PROGRAMA ELECTORAL

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) és l'organització estudiantil de l’esquerra independentista, nascuda arran de la fusió de les organitzacions estudiantils Alternativa Estel i la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (CEPC). Es treballa amb voluntat d’esdevenir l’eina de Cartell Eleccions 2010tots els estudiants dels Països Catalans per la seua autoorganització, formació i presa de consciència en la defensa dels nostres drets com a estudiants i persones.

Quant a l’organització, les pròpies estructures internes es basen en l’assemblearisme, el control democràtic i la plena participació. S’aposta per una tasca sindical i associativa des de la realitat més propera: els centres d'ensenyament. Es rebutja la burocratització d'algunes organitzacions estudiantils i el control que pretenen exercir organitzacions polítiques i corporacions sindicals de treballadors sobre el moviment estudiantil.

Els Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, té presència a tots els Països Catalans i és fruit de l'experiència de més de 25 anys d'associacionisme estudiantil independentista. Per tant, està present a qualsevol de les universitats públiques dels Països Catalans i a més d'un centenar de centres de secundària, essent així l’organització estudiantil més nombrosa d’Europa.

Es treballa per la construcció d'un marc educatiu pels Països Catalans, des d'una òptica d'esquerres. Amb aquesta finalitat, es dota de metodologies de treball per tal d'avançar en la transformació dels centres educatius, basant-se en cinc grans eixos de reivindicació: l'ensenyament públic, popular, català, antipatriarcal i de qualitat.

És possible que el vostre navegador no pugui visualitzar aquesta imatge. PÚBLIC: volem un ensenyament que garantisca la igualtat d'oportunitats real per a totes i tots, que ens permeta accedir al coneixement sense traves acadèmiques, burocràtiques ni econòmiques. Entenem que l'ensenyament públic ha de ser d'accés universal, gratuït i gestionat única i exclusivament per l'administració pública sense concessions ni intromissions de capital privat.

 • Targeta de BUS estudiantil. Han de tindre dret a la targeta molt més econòmica tota la comunitat estudiantil, podent gaudir de ella des d’estudiants d’institut fins a persones d’edat avançada com es fa a la majoria de països europeus.
 • Augmentar el nombre de Bicicas i l’horari. El dèficit dificulta el seu ús, quan hauria de ser el transport més recolzat per les autoritats pel seu cost zero per al usuari i el respecte al medi ambient.
 • Descompte de tren amb el carnet d’estudiant. L’únic descompte és mitjançant un carnet bancari i no amb el carnet d’estudiant, fet deplorable venint d’un servei públic quan moltes empreses privades ofereixen preus especials per a estudiants com per exemple en cinemes o camps de futbol.
 • Gratuïtat de la primera matrícula. Essent l’educació un dret fonamental aquesta hauria de ser gratuïta a tots els nivells, almenys en el que respecta a la primera matriculació de cada assignatura. A més a més cal tenir en compte que les beques no sempre arriben a totes les capes de la societat i el seu mal repartiment no assegura l’accés als estudis superiors en igualtat de condicions.
 • Millors preus a les cantines i major nombre de microones. Els preus imposats a les cantines a part de ser abusius no es corresponen amb la qualitat proporcionada. Per això, cal controlar el preus i evitar el monopoli de l’empresa que les controla per a contribuir a una major competència. També és necessària la disponibilitat diària d’un menú vegà i/o vegetarià: per la seua demanda i com a forma de respecte cap als animals.
 • Eliminació de les barreres arquitectòniques que encara romanen a la Universitat, com la innacessibilitat a les aixetes i al sabó per als minusvàlids amb cadira de rodes.
 • És possible que el vostre navegador no pugui visualitzar aquesta imatge. Gratuïtat del paranimf per a tota la comunitat universitària. Aquest edifici fou creat amb l’objectiu d’oferir als i les universitàries un espai de qualitat on realitzar espectacles i actes diversos, però tot allò que abans es feia de forma gratuïta ara es fa pagant.
 • Possibilitar l'accés a la universitat els diumenges a tothom. Actualment no es deixa entrar els diumenges, a no ser que portes carnet universitari, això perjudica, per exemple als estudiants no universitaris i als estudiants de selectivitat, ja que aquest dia no obri cap biblioteca de la ciutat.
 • Avisar amb antelació d’impagament de la matrícula per a poder prendre mesures amb antelació. Avui dia si no s’efectua el pagament de la matrícula en el seu moment avisen per carta a principis del segon semestre, però només et deixen 10 dies laborals. Aquest fet pot suposar un greu desequilibri en l’economia familiar, doncs desemborsar entre 500 i 1000 euros pot ser catastròfic. En cas que el pagament no s’efectue serà tancat l’expedient de l’alumne amb la seua conseqüent expulsió. Es pot donar el fet que una alumna domicilie el seu pagament pensant que té fons suficients per a sufragar la matrícula, a pesar de que aquestos no ho són la UJI no informa fins al segon semestre, si en els següents 10 dies no aconsegueix reunir els diners serà expulsada.
 • Víctimes d’accident laboral. Volem que es faça extensiva l’exempció del pagament de taxes als afectats per accident laboral i al seus familiars directes.

POPULAR: Defensem i treballem per un model educatiu transversal, multidisciplinari i integrador amb les dinàmiques socials que envolten instituts i universitats, amb un model pedagògic democràtic i participatiu que s'allunye de la rigidesa tradicional, i que vaja encaminat a fomentar l'esperit crític.

 • Pisos solidaris. Exigir un augment de places per als estudiants universitaris, major difusió, una relació bidireccional amb el Barri de Sant Llorenç i la extensió del programa a altres barris.
 • Habitatges gratuïts a canvi de serveis socials. És necessària la creació d’un programa on s’oferisca habitatges als estudiants en què la contraprestació siguen treballs d’àmbit social, com l’atenció a persones majors, minusvàlides, etc.
 • És possible que el vostre navegador no pugui visualitzar aquesta imatge. Donar prioritats a les cooperatives d’estudiants que vulguen assolir les competències en serveis com reprografia o cantines.
 • Trinquet per a jugar a pilota valenciana en totes les seues modalitats.

CATALÀ: treballem per un ensenyament català, entenem que cada poble, per afrontar els propis reptes socials, culturals i econòmics té el dret a organitzar i regular el seu propi sistema educatiu. Lluitem per un marc educatiu dels Països Catalans i volem un ensenyament català tant en llengua com en continguts. La llengua catalana ha de ser la llengua vehicular de l'ensenyament.

 • Universitat en valencià. En les dades que presenta cada any el Servei de Llengües i Terminologia en el curs 09/10 només el 21’16% dels crèdits totals de la UJI són donats en valencià, quan la demanda és del 50’21%. Això vulnera el dret lingüístic i com a tal exigim la opció, en totes les titulacions, de poder estudiar plenament en valencià, tant per part de la docència com de la bibliografia.
 • Titulació de Filologia Catalana. Castelló és la única província del País Valencià sense aquesta titulació, això suposa que hi ha una distància de 258 km. (des de València a Tarragona) sense la disponibilitat educativa en qüestió.

ANTIPATRIARCAL: reivindiquem el paper de l'ensenyament per avançar en la normalització de les diferents opcions sexuals.

 • Lluitem per assolir la igualtat de sexes.
 • Apostem per la coeducació com a millor mètode educatiu per a assolir el nostre objectiu. Entenem que només una educació no sexista des de menudes i menuts podrà canviar la societat masclista hegemònica.

DE QUALITAT: exigim un model educatiu que no mesure la qualitat educativa exclusivament per la seua eficiència, sinó que incloga criteris acadèmics i de socialització del coneixement. Entenem que l'estudiant no pot ser tractat com una consumidora de coneixement o client, sinó com una persona en formació. Aquest ensenyament ha de partir i promoure models educatius racionals i científics, defugint dogmatismes. Treballem per assolir la laïcitat.

És possible que el vostre navegador no pugui visualitzar aquesta imatge.

 • Fomentar la creació d’intercanvi de coneixement entre l’alumnat universitari. Alumnes als quals se’ls dona bé una assignatura puguen donar classes a companyes i companys que no i que sigue convalidable per crèdits de lliure configuració como ocorre en altres universitats i per a tot l’alumnat, no només per als Eramus i majors de 25 anys com en la actualitat.
 • Publicació de notes a Internet. Que totes les notes siguen penjades obligatòriament al web de la Universitat, a més dels seus actuals espais, per a tenir la informació amb major rapidesa i des de qualsevol lloc. Cal tindre en compte que molts estudiants viuen fora de Castelló de la Plana i això dificulta la seua obtenció d’informació.
 • Ús d’energies renovables. Actualment existeixen alternatives per a l’autosuficiència energètica mitjançant l’ús d’energies renovables, la Universitat com a institució pública ha de recolzar la seua aplicació i utilització.
 • Major nombre d’impressores Al servei de reprografia de cada facultat existeix la possibilitat d’enviar els arxius des de les diferents sales d’ordinadors, per tal d’imprimir-ho gratuïtament amb les quatre-cents crèdits d’impressió que facilita la universitat a començament de curs, ara bé, actualment només existeix una màquina habilitada per a aquesta tasca, cosa que provoca col·lapses en l’esmentada màquina, així com cues d’espera excessivament llargues, és per això que demanem que s’habilite , almenys, una màquina addicional per tal de reduir el temps d’espera de l’alumnat.

CONTRA BOLONYA: ens oposem completament a l’aplicació de l’EEES al significar un pas enrere en l’educació pública que suposarà un augment del preu dels crèdits, la privatització parcial de la universitat amb l’entrada de l’empresa, l’oferiment de beques-préstec arraconant les beques actuals a fons perdut, eliminació de carreres, etc.