diumenge, 27 de novembre del 2011

79é anniversari de les Normes de Castelló

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans-UJI participa en la plataforma "Castelló per la llengua" per preparar tot un seguit d'actes sobre la commemoració del 79è aniversari de les normes ortogràfiques que unificaren la llengua catalana al País Valencià, les anomenades Normes del 32 o Normes de Castelló.


Programa d'actes:

30 de setembre

Participació en el Correllengua a la ciutat de Castelló de la Plana.

26 d'octubre

Conferència: "Memòria històrica: llengua, cultura i progrés en el temps de les Normes de Castelló" a càrrec de Lluís Meseguer, catedràtic de la Universitat Jaume I i membre del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló
Lloc: Escola Oficial d'Idiomes (Castelló de la Plana).
Hora: 15h.

9 de novembre

Passi de vídeo: "Una llengua que camina" i debat.El film és una producció de Vilaweb en coproducció amb Televisió de Catalunya, amb el suport d' Escola Valenciana, Edicions Bromera, Edicions 96 i l'Institut Català de les Indústries Culturals.
Lloc: Escola Oficial d'Idiomes (Castelló de la Plana).
Hora: 9h.

21 de novembre

Conferència: "Les Normes de Castelló en la perspectiva dels 80 anys" a càrrec de Vicent Pitarch, filòleg i sociolingüista i membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
Lloc: Escola Oficial d'Idiomes (Castelló de la Plana).
Hora: 19h.

30 de novembre

Presentació de Castelló per la Llengua.
Lloc: Fòrum Babel (Castelló de la Plana).
Hora: 19h.

13 de desembre

Conferència: "2011, l'Any de la paraula viva" a càrrec d'Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l'IEC.
Lloc: Llotja del Cànem (Castelló de la Plana).
Hora: 19.30h.

15 de desembre
Conferència: "Memòria històrica: llengua, cultura i progrés en el temps de les Normes de Castelló". A càrrec de Lluís Meseguer, catedràtic de la Universitat Jaume I, llicenciat en Filosofia i Lletres, doctor en Filologia Catalana i membre del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló
.Lloc: Llotja del Cànem (Castelló de la Plana).
Hora: 19:30h.

17 de desembre

Excursió a les Agulles de Santa Àgueda. El grup excursionista Viarany porta organitzant des de l'any 2006 una excursió a les Agulles de Santa Àgueda en motiu de la celebració de la signatura de les Normes de Castelló. La marxa començarà des de l'ajuntament de Benicàssim. Cal inscriure's a viarany@hotmail.com.
Lloc: Davant l'ajuntament de Benicàssim
Hora: 9.30h.

Fira d'entitats
Lloc: Hort dels Corders (Castelló de la Plana).
Hora: 11h.

Contacontes a càrrec de Rosabel Canós
Lloc: Hort dels Corders (Castelló de la Plana).
Hora: 13h.

Dinar popular
Lloc: Hort dels Corders (Castelló de la Plana).
Hora: 14h.

MANIFESTACIÓ en commemoració del 79è aniversari de les Normes de Castelló.
Lloc: La Farola (Castelló de la Plana).
Hora: 18h.20 de desembre

Conferència: "Les Normes de Castelló, en la perspectiva dels 80 anys" a càrrec de Vicent Pitarch, filòleg i sociolingüista i membre de l'Institut d'Estudis Catalans.
Lloc: Llotja del Cànem (Castelló de la Plana).
Hora: 19.30h.

dilluns, 21 de novembre del 2011

25 N - Dia contra la violència de gènere

Violència de gènere, què és?

Per parlar de violència de gènere creiem que el més coherent és, en primer lloc, saber a què fem al·lusió. De fet, en general, pensem conèixer-ne el significat, però en la pràctica algunes vegades no sabem delimitar fins on ha d’arribar el to d’una conversa, quin ha d’esser el límit del contingut d’unes paraules que fereixen, el de la carícia d’una mà per la qual sentim rebuig i on comença allò que anomenem violència de gènere. Tot just aquesta mateixa confusió entre què és i què no és ens fa veure que lanostra societat té aquest tipus de violència massa arrelada, massa assimilada, massa socialitzada, massa normalitzada… Però, realment, de què estem parlant? L’ONU la defineix com: "tot acte de violència sexista que té com a resultat possible o real dany físic, sexual o psíquic, incloent-hi les amenaces, la coerció o la privació arbitrària de llibertat, tant si s’esdevé en la vida pública com en la privada".

D’aquesta manera, la violència de gènere és la punta visible de l'iceberg que constitueix la societat patriarcal en què vivim. No es tracta d’accions irracionals, de persones concretes en moments concrets, no. No són fets aïllats o circumstancials, no. Aquestes accions són el producte d’un problema molt més ampli: la construcció social patriarcal, la nostra encara societat masclista on la violènciade gènere només n’és la cara més greu i visible, una dura mostra del caràcter encara imperant d’aquest sistema anacrònic. Tot amb tot, per entendre-la i per poder fer el primer pas per donar-li solució, l’hemde concebre com el que és, com una qüestió estructural de la nostra societat. Perquè, no hem de passar per alt, que el problema de fons no és que un home pegue una dona, -aquesta seria una anàlisi ben simplista-, sinó que quan un home pega una dona ho fa perquè es creu amb poder sobre ella, de dominar-la, de sotmetre-la.

El patriarcat està caracteritzat per atorgar la màxima autoritat social i política a la figura de l'home adult i heterosexual, provocant l'establiment derelacions de dominació d'homes sobre dones, d'homes heterosexuals sobre homosexuals i transsexuals, de pares sobre fills i filles. Aquest sistema sexe-gènere que estableix el patriarcat, i que provoca una divisió sexual del treball reproductiu (dones) i productiu (homes), és doncs un fruit social que predetermina rols i estereotips a seguir. Aquesta socialització del gènere és l'expressió fàctica del que es coneix com patriarcat de consentiment, i és la forma més subtil de perpetuació d'aquest sistema dominat pels homes.

En el benentès que aquests estereotips i rols de gènere vénen definits pels diferents agents socialitzadors: la família, l'escola, la religió, els mitjans de comunicació o la cultura popular, entenem que és des d'ells per on s'han d'introduir els canvis que duguin a lafi de l'opressió de les dones en totes les seves formes més o menys visibles. La violència de gènere, com a expressió més notòria, no és un comportament natural, sinó un comportament après, socialitzat, i que, com a tal, es pot reaprendre, reeducar, resocialitzar. L’eina per fer-ho està a les nostres mans, i la solució n’és l’educació en majúscules. Calen projectes de coeducacció a les escoles, instituts i universitats que potenciïn i garanteixin la igualtat real d'oportunitats, l'eliminació de qualsevol discriminació per raons de sexe, i que sensibilitzin a la comunitat educativa en la perspectiva de gènere. Entre totes hem d'acabar amb la socialització del gènere, i promoure nous models de relacions sexoafectives que es desvinculin dels models tradicionals imposats per una cultura i religions patriarcals.

Per tot el que hem manifestat i, per tant, per a lluitar i alçar la veu contra aquesta societat sexista i patriarcal, el divendres 25 de novembre, ens veiem amb l’obligació d’eixir al carrer, cridar-hi ben fort i fer-ho, sobretot, per aquelles que ja no poden perquè les seues veus han estat anul·lades, apagades, silenciades per un home: algunes, per un temps; altres, per sempre.




Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans

dijous, 17 de novembre del 2011

Crònica mobilització 17N Castelló

Centenars de persones han pres el carrers de Castelló per mostrar el seu rebuig al procés de degradació de l'ensenyament a tots els nivells. Passades les dotze del migdia més de mig miler d'estudiants, d'ensenyament secundari i superior, ha eixit des de la Plaça de la Independència i han recorregut els carrers cèntrics de la ciutat en una manifestació convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i a la qual s'han unit els companys d'Acontracorrent i del Front d'Estudiants per la Universitat Pública.

Durant tot moment ha quedat palesa l'oposició de l'estudiantat de la Jaume I a l'aplicació de l'Estratègia Universitària 2015, que suposarà el desmantellament de la universitat pública. Cal destacar també la forta presència d'estudiants d'ensenyament secundari, com els companys i companyes de l'IES Benigasló de la Vall d'Uixó, quedant així patent el descontent dels alumnes d'institut front a les retallades que estan patint.

Per últim remarcar que en l'acte final, realitzat davant de subdelegació del govern, s'ha fet èmfasi en la necessitat de bastir un moviment estudiantil fort i cohesionat que faça front al procés de privatització de la nostra universitat, així mateix s'ha advertit que aquest no és sinó un punt d'inflexió per a el creixement del moviment estudiantil de cara al futur.





Castelló, 17 de novembre de 2011

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans-UJI

dimarts, 1 de novembre del 2011

[Manifest] EU2015: Alerta de privatització. Guanyem la universitat de tots i totes!

17-N: VAGA GENERAL D'ESTUDIANTS

#ningú a les aules #ningú a casa #prenem els carrers

En l'actual context de desenvolupament del capitalisme, s'està produint globalment una tendència al soterrament de l'estat del benestar keynesià i a mercantilitzar el sector públic sobre el quals se sustentava: la sanitat, l'ensenyament...

En el marc d'aquesta tendència la Unió Europea considera que l'educació és únicament un mitjà per aconseguir beneficis empresarials. En aquest sentit l'Estat espanyol es desentén del deure d'oferir un ensenyament de qualitat, tot començant a desplegar l'Estratègia Universitat 2015 (EU2015): un fulL de ruta que cerca posar les universitats al servei del teixit empresarial. Això es materialitza en la transferència de les funcions de direcció a les Juntes de Govern (actuals Consells Socials) que estan composades per representants del capital privat; i àdhuc en la imposició d'un sistema de finançament competitiu vinculat a l'assoliment d'un procés de privatització del coneixement en el marc de les convocatòries de Campus d'Excel·lència Internacional. A més a més, per assegurar l'èxit d'aquest procés, l'EU2015 planteja una reorganització més antidemocràtica i vertical de les universitats, que seran sotmeses a procediments d'avaluació externa sota criteris de rendibilitat mercantil per part d'agències com l'ANECA on el sector privat hi té una influència notable.

Mentrestant les administracions espanyoles empren l'estratègia d'aplicar retallades en tots els serveis públics, on l'educació és dels més perjudicats, ja que suposa un deteriorament de la qualitat per la reducció en professorat i personal d'administració i serveis (conserges, administratius, personal de neteja). Tot plegat ocasiona situacions de massificació de les aules (o dels barracons) i la supressió d'oferta acadèmica, tal com han fet a les Illes Balears i el País Valencià on les retallades serveixen d'excusa per reduir l'ensenyament en català als centres de primària i secundària. Però els greuges no s'acaben ací: una vegada els estudiants eixim a buscar treball, ens trobem ara més que mai, que es menystenen els nostres coneixements i que ni obtenim el que ens mereixem pels anys d'estudi, sinó que la majoria hem d'afrontar una precarietat laboral crònica o senzillament un atur que ens impedeix l'emancipació.

Davant aquesta situació, els estudiants d'instituts de secundària i d'universitats, els professors i investigadors universitaris i els treballadors d'administració i serveis ens hem coordinat de cara a la data del Dia Europeu de l'Estudiant, el proper 17 de novembre, per encetar una jornada vaga amb manifestacions a les principals ciutats catalanes. Un nou període de mobilització, aquesta vegada amb la voluntat d'aturar l'avanç d'EU2015 i de posar les bases per a construir un nou sistema educatiu que considere l'educació com un procés de formació integral de les persones en el qual és cabdal el pensament crític, i que cal dotar dels recursos, el personal i les instal·lacions necessàries per a garantir la seua qualitat i una major socialització del coneixement.

Per aquest motiu, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans convoca a tots els estudiants a manifestar-se i aturar les classes el dia 17 de novembre.



Països Catalans, novembre de 2011
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)